Toepassingen van Het Karaktersymbool - Workshops

Het Karaktersymbool kan op verschillende manieren toegepast worden. Voor kinderen, jongeren en volwassen; van leuk, verrassend en inspirerend tot diep en inzichtelijk; particulier, op scholen, bij bedrijven en non-profit organisaties.


Volwassenen

Een ieder heeft eigenschappen en gedragingen waarbij we in onze positieve energie staan en eigenschappen die ons belemmeren in ons functioneren en welzijn. De één piekert teveel, de ander is onzeker, stelt uit of is in gevecht met de balans tussen werk en privé. De vraag is waarom we onze eigenschappen hebben. Welke verbonden zijn aan de essentie van ons persoonlijk karakter en welke gedragingen zijn ontstaan door de omstandigheden en ervaringen die we in het verleden meegemaakt hebben.

Naast de inzichten rondom de persoonlijke karaktereigenschappen wordt iemand zich bewust dat een ieder zijn of haar patroon heeft waarop hij of zij de werkelijkheid filtert, interpreteert en beleeft. Bewustwording dat wij allen beinvloed worden door onbewust belemmerende mechanismen ontstaan door omstandigheden en ervaringen in het verleden. Hierdoor onstaat begrip en waardering voor anderen.

De manier waarop iemand de wereld filtert, interpreteert en beleeft verschijnt in Het Karaktersymbool in beeld. De cirkel, het patroon van het karakter, brengt de deelnemer in contact met de vormgeving, de bewuste en onbewuste eigenschappen, van zijn of haar karakter. De linker energiestroom brengt geeft inzicht in waarom vervormingen en verkleuringen in de eigenschappen zijn ontstaan. Dit geeft storende mechanismen in zijn of haar gedrag. De rechter energiestroom brengt de inspiratie van de vrije karaktereigenschappen in beeld los van de mechanismen en herinneringen van het verleden.

Workshop Het Karakterpatroon - De cirkel

1 daagse cusus.
Op een doek van 50-60 cm brengt de deelnemer het patroon van zijn of haar karakter in beeld. Er onstaat inzicht in de uniek persoonlijke eigenschappen. Eigenschappen die voor een groot deel onbewust zijn maar ons welzijn sterk beinvloedenworden worden bewust.

 

Workshop Het Karaktersymbool – De cirkel met energiestroom.

2 daagse cusus / 4 dagdelen of 8 lessen van 2 uren.
Op een doek van 80-120 schildert degene het patroon van zijn of haar karakter en de energiestroom. In de energiestroom krijgen belemmerende mechanismen een plek in het verleden. Hierdoor ontstaat ruimte voor persoonlijke groei in het nu.

Kosten In overleg. Afhankelijk van workshop (de cirkel of de cirkel met energiestroom) en aantal deelnemers (individueel of groep).
Locatie Atelier Asserweg 429- 431 Rotterdam-Schiebroek of in overleg op gewenste locatie

 

Door karaktersymbool schilderen ben ik veel te weten gekomen over mezelf, hoe ik ben geworden wie ik ben, wat me drijft en waar ik heen wil. Ik zou het iedereen die zichzelf wel eens een spiegel wil voorhouden aanraden.

Mr. H.L.A. (Hian Li) Ko. Advocaat/Attorney at Law


Kinderen

Het in beeld brengen van de kleuren, vormen en patronen van hun karaktereigenschappen is voor kinderen een waardevolle ervaring. Op een speels creatieve manier leren zij zichzelf kennen en kunnen anderen in hun omgeving er beter door te begrijpen. Spelenderwijs worden eventuele belemmeringen, die tijdens het schilderen verschijnen, in balans gebracht.

Voor kinderen met gedragsproblemen of traumatische ervaringen heeft het proces een positieve uitwerking. Bewustwording dat gebeurtenissen eigenlijk tot het verleden behoren of dat ze zich in omstandigheden anders kunnen gedragen zorgen ervoor dat hun beleving en instelling verandert.

Duur 1 of 2 dagdelen (de cirkel) of 2 - 4 dagdelen, 6 - 8 lessen (de cirkel met energiestroom)
Kosten In overleg. Afhankelijk van workshop en aantal deelnemers (individueel of groep).
Locatie Atelier: Asserweg 429-431, Rotterdam- Schiebroek of in overleg op gewenste locatie

Jongeren

Het is verrassend hoe jongeren, terwijl ze vaak in deze levensfase met zichzelf en de wereld in gevecht zijn, met veel betrokkenheid en geduld aan Het Karaktersymbool werken. Er ontstaan gesprekken rondom meningen en verlangens. Omdat er geen goed of fout is kunnen zij zich openstellen voor zichzelf en voor elkaar. De gesprekken gaan over relaties, sexualiteit, drugs, school, opvoeding en ambities. Zij worden zich bewust dat ze onderwerpen op verschillende manieren kunnen beleven.

Het Karaktersymbool biedt de jongeren de inspiratie om mooi in hun kracht te staan, zich open te stellen in voor hun omgeving en hun leven te sturen en structureren. Naast bewustwording kan de methode toegepast worden om blokkades rondom patronen van autisme, ADHD, borderline en angst in beeld te brengen. Het Karaktersymbool brengt de jongeren in contact met het vrije ‘onbelaste’ patroon van hun karakter.

Lotte 16 jaar. ‘Nou het schilderen vond ik echt super, hierdoor ben ik mezelf beter gaan begrijpen en kan ik ook beter met obstakels omgaan. Het is ook super fijn dat als je ergens mee zit je het tegen iemand kan vertellen die geen vooroordeel heeft maar gewoon luistert en je helpt om zelf een antwoord te geven op je eigen vragen.

Duur 1 of 2 dagdelen (de cirkel) of 2 - 4 dagdelen, 6 - 8 lessen (de cirkel met energiestroom)
Kosten In overleg. Afhankelijk van workshop (de cirkel of de cirkel met energiestroom) en aantal deelnemers (individueel of groep).
Locatie Atelier Asserweg 429- 431 Rotterdam-Schiebroek of in overleg op gewenste locatie