Doelstelling Stichting Kleur en Karakter

De Stichting Kleur en Karakter heeft als belangrijkste doelstelling mensen vanuit diverse kwetsbare groepen en culturele achtergronden op een positieve, inspirerende en creatieve manier inzicht te geven in hun identiteit en kracht. De Stichting is opgericht omdat een grote behoefte blijkt bij mensen uit kwetsbare groepen en hun zelforganisaties om op een creatieve wijze te werken aan hun zelfontplooiing en daardoor meer mogelijkheden te creëren om te participeren, emanciperen en integreren in de samenleving. De activiteiten die door de Stichting ondernomen worden zijn bedoeld voor mensen uit kwetsbare groepen zowel vrouwen, mannen, kinderen, oud en jong van diverse multiculturele achtergronden.

Stichting Kleur en Karakter heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter: Ronald teLoo
Secretaris: Renate Scheffer
Penningmeester: Charlotte Loeber

De Bestuursleden zijn toegetreden tot het bestuur vanwege hun betrokkenheid bij de doelstelling en vanwege hun deskundigheid m.b.t portefeuilles die zij bekleden. Het bestuur is naast het besturen van de stichting met name verantwoordelijk voor het bewaken van de Karaktersymbolen.

‘Kleur en Karakter in de wijk'

Middels de projecten 'Kleur en Karakter in de wijk' wil de Stichting kwetsbare groepen in de regio Rotterdam hun karaktersymbool laten schilderen. De belangrijkste activiteit in dit project zijn de workshops 'bewustwording eigen kracht door karaktersymbool schilderen'.

Het schilderen wordt gebruikt als middel om op een positieve wijze deelnemers inzicht in hun eigen kracht te geven en in contact te brengen met anderen.
De resultaten van de projecten ‘ Kleur en Karakter’ zijn overweldigend. Sinds november 2009 hebben meer dan 500 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen deelgenomen aan de workshops.

Voor het uitvoeren van de workshops wordt Angelique Blansjaar als grondlegger van 'Het Karaktersymbool schilderen’ ingezet.


‘Kleur en Karakter in de wijk’

Allochtone vrouwen schilderden in de vrouwenstudio’s van Stichting Cleo Patria hun Karaktersymbool.

Stichting Cleo Patria ontving, in samenwerking met Angelique Blansjaar en de Stichting Kleur en Karakter, voor het project ‘Kleur en Karakter in de wijk’ de Cultuur Stampijprijs van De deelgemeente IJsselmonde. Als afsluiting van de workshop werden de karaktersymbolen op vlaggen in de wijk geëxposeerd. Voor vrouwen betekende dit de mogelijkheid 'zichzelf' te presenteren aan de omgeving.

 


Binnenterrein Janne Bouwens Feijenoord (april 2012)

Het Karaktersymbool schilderen is ingezet om de sociale cohesie te bevorderen. De kunst die op het binnenplein is opgehangen is door de buurtbewoners zelf gemaakt. Het zelf schilderen van de persoonlijke Karaktersymbolen geeft de buurtbewoners de betrokkenheid om zorg en verantwoordelijkheid voor het ‘eigen ’plein te dragen.

Nurdan Tatoglu, opbouwwerker Feijenoord


Kleur en karakter in Skibroek

Op dit moment wordt, door Angelique Blansjaar, Stichting Kleur en Karakter en Vereniging Skibroek, het project ‘Kleur en Karakter Skibroek in de Rotterdamse wijk Schiebroek-Zuid uitgevoerd. Vereniging Skibroek is een samenwerkingsverband van initiatieven in Schiebroek-Zuid om samen met buurtbewoners de sociale cohesie en het leefklimaat te verbeteren.

In Schiebroek Zuid heerst een gespannen sfeer van wantrouwen, angst en agressie tussen de bewoners. In de omliggende wijken heeft de buurt een negatief imago van een probleemwijk en men vermijdt deze buurt zo veel mogelijk.

Doel

Het doel van het project “Kleur en Karakter Skibroek“ is deelnemers uit kwetsbare groepen in Schiebroek - Zuid op een speels creatieve manier in aanraking te laten komen met andere buurtgenoten en daarmee participatie van de deelnemers in de ‘maatschappij’ te bevorderen en de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

Tijdens het schilderen ontstaan gesprekken over de verschillen en overeenkomsten in eigenschappen en levensovertuigingen. Hierdoor leren zij zichzelf en elkaar kennen, waarderen en respecteren. In de collectie Karaktersymbolen verschijnt de diversiteit aan karaktereigenschappen die in de buurt samenleven.

 

Het schilderen van Het Karaktersymbool sluit aan bij de veranderende functie van kunst in de buitenruimten. Steeds vaker wordt kunst ingezet om verbindingen tussen mensen en de betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid van bewoners met hun leefomgeving te stimuleren.

Het project richt zich in de eerste fase op het schilderen van de Karaktersymbolen met 130 deelnemers. 100 deelnemers schilderen het patroon, de cirkel, van hun karaktereigenschappen. 30 deelnemers waarvoor het proces van Het Karaktersymbool een diepere sociale betekenis zou kunnen hebben, schilderen de uitgebreide versie: de cirkel, het patroon van hun karakter, met de energiestroom.

Expositie

De Karaktersymbolen worden afgedrukt op zeildoek en weersbestendig kunststof en opgehangen in de buitenruimten op muren en balkons. De schilderijen van de Karaktersymbolen worden geëxposeerd in openbare ruimten zoals in de Stephanusschool, buurtcentra zoals Thermiek, het gemeentehuis Hillegersberg - Schiebroek en in de ruimten van de Vereniging Skibroek op de Asserweg.

Voor de deelnemers biedt dit de mogelijkheid ‘zichzelf’ positief te presenteren aan de omliggende omgeving. En het project geeft de wijk kleur en karakter!