De Basissymbolen

 
Eén van de symbolen spreekt iemand (je) het meest aan, en één het minst.
Welke zijn dat?

Er is geen goed of fout.

In Het Karaktersymbool brengt iemand de eigenschappen van zijn of haar beleving in beeld. De manier waarop hij of zij  'de wereld'  waarneemt interpreteert degene als de werkelijkheid.

In feite worden impulsen gefilterd en beoordeeld vanuit bewuste en onbewuste patronen. Mechanismen, die zijn ontstaan door omstandigheden en ervaringen in het verleden, verkleuren en vervormen de beleving van de realiteit in het nu.


Het Karaktersymbool

De methodiek van Het Karaktersymbool is een samensmelting van diverse invalshoeken en theorieën rondom het karakter, maar sluit vooral aan bij de werkwijze en visie van de dieptepsycholoog Carl Jung.
Het uitgangspunt zijn de dominante onderdelen in het karakter; het denken (yang - mannelijk), voelen (yin - vrouwelijk),het introvert en/of extravert gericht zijn. Het gedrag van de mens is voor meer dan 80% onbewust. Om inzicht te krijgen in onze onbewuste eigenschappen zijn de achterliggende waarden en kenmerken van de vier dominante karakteronderdelen vertaald in ‘onbewust communicerende’ symbolen.
De Basissymbolen; rood, groen, geel en blauw.

Er zijn twee toepassingen van Het Karaktersymbool. Het karaktersymbool; de cirkel, het patroon van het karakter en de uitgebreide versie; de cirkel met energiestroom.

Het Karaktersymbool (uitgebreid) bestaat uit een binnencirkel (de kern), een buitencirkel (het patroon van het karakter) en een energiestroom. De linker energiestroom brengt chronologisch het verleden tot nu in beeld. Daar waar mechanismen zich hebben gevormd. De rechter energiestroom de vrije karaktereigenschappen los van belemmerende mechanismen uit het verleden.

 

 


De opbouw van Het Karaktersymbool

De methode van Het Karaktersymbool brengt binnen organisaties en teams helderheid. Nieuwe mogelijkheden verschijnen in beeld en de samenwerking en communicatie verbetert.

En voor velen is het schilderen van Het Karaktersymbool gewoon een verrassende ervaring waardoor ze zichzelf en anderen beter begrijpen.


Het Karaktersymbool met energiestroom

 


Het Karaktersymbool; het patroon van het karakter

 


De begeleiding van Het Karaktersymbool

Het Karaktersymbool is niet zonder begeleiding, zelfstandig, te doen. De mechanismen en eigenschappen worden inzichtelijk onder begeleiding van iemand die het proces rondom het bewuste en onbewuste begrijpt. En de ‘taal‘ van de kleuren, vormen, patronen en achterliggende mechanismen kan lezen.

De methode Het Karaktersymbool is gedeponeerd. Alleen degenen die gecertificeerd zijn in de methode mogen ermee werken. Dit om te voorkomen dat Het Karakterymbool zijn kwaliteit verliest of in een andere vorm begeleid wordt.

Gecertificeerd: Elvira Errico, elvelverrico@gmail.com