De toepassing van Het Karaktersymbool bij bedrijven en non-profit organisaties

Het Karaktersymbool biedt inzicht en helderheid op persoonlijke niveau van de werknemer en inzicht en helderheid met betrekking tot organisatorische thema’s zoals strategie, verandermanagement, concept- en productontwikkeling, efficiënt samenwerken en in- en externe communicatie. De kracht van het Karaktersymbool is dat zowel de bewuste als onbewuste beleving in beeld verschijnt. Bewustwording van deze eigenschappen is essentieel voor groei.
 


Het persoonlijk Karaktersymbool van de individuele werknemer

De karaktereigenschappen waarop iemand de wereld filtert, interpreteert en beleeft komen in beeld. Door het Karaktersymbool ontstaat inzicht in de persoonlijke eigenschappen en de mechanismen die van invloed zijn op het functioneren in het werk. Inzichten die het persoonlijk leiderschap en het samenwerken met anderen versterken.
De methodiek van Het Karaktersymbool is tevens een effectieve toepassing bij burn out, conflict of re-integratie trajecten.

Workshop Het Karaktersymbool – De cirkel met energiestroom.

2 dagen/ 4 dagdelen.

Op een doek van 80-120 schildert de deelnemer individueel of in een kleine groep zijn of haar eigenschappen. Belemmerende mechanismen worden bewust en in de linker energiestroom in tijdsperspectief geplaatst. In de rechter energiestroom verschijnen de vrije karaktereigenschappen.
Bewustwording van ingesleten patronen die van invloed zijn op het functioneren in het werk zijn essentieel voor persoonlijke groei.

Kosten: afhankelijk van traject en aantal deelnemers
 


 Samenwerkingsverbanden en teams

De eigenschappen van de individuele medewerker en de groepsdynamiek komen in beeld. Elk individu werkt vanuit het filter van zijn of haar beleving en heeft invloed op het groepsproces. Het inzicht dat ieder mens uniek is met stimulerende en belemmerende mechanismen en dat zijn of haar eigenschappen een meerwaarde is in het geheel van de organisatie en/of team, creëert onderling begrip, respect en waardering. Dit is de basis voor het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking in het team.

1 dagdeel

De deelnemers brengen op een doek van 50-60 cm het patroon van hun karakter in beeld (de cirkel). Dit biedt inzicht in de persoonlijke eigenschappen en bewustwording dat een ieder zijn of haar unieke beleving en eigenschappen heeft.

Kosten: afhankelijk van traject en aantal deelnemers

1 - 2 dagen

De deelnemers schilderen op een doek van 50-60 cm hun karakterpatronen. Er wordt dieper ingegaan op de karaktereigenschappen en wat dit betekent voor communicatie en samenwerken. Deze bewustwording brengt duidelijkheid en versterkt de samenwerking binnen het team.


Het Karaktersymbool bij strategie- en verandermanagementtrajecten en concept- en productontwikkeling

Via de Basissymbolen komt het karakter, de identiteit, van de organisatie in beeld. Het Karaktersymbool kan als gespreksleidraad dienen en/of geschilderd worden. De methodiek biedt de organisatie op een heldere manier inzicht in het huidige karakter en de mogelijkheden voor groei. Welke karakteronderdelen kunnen de organisatie versterken en verder ontwikkelen en waarom? En welke invloed dit heeft op de positionering van de organisatie, het management, de communicatie, de samenwerking en concept- en productontwikkeling.

Duur, kosten en locatie: in overleg


Referenties

Voor mij heeft het maken van een Karaktersymbool geleid tot meer rust in mijn hoofd en tot verbetering in mijn leiderschap als directeur. De benadering van het onbewuste op basis van vragen, leidt tot een onvoorspelbaar schilderij. Het beeld dat ontstaat, wordt veroorzaakt door de eerste gedachten die bij je opkomen. Angelique is in staat om je te spiegelen op basis van deze beelden. Hierdoor word je bewuster. Er ontstaat helderheid in gedrags- en denkpatronen en dit leidt tot persoonlijke groei. Het is een interessant proces. Om dit samen met Angelique te doen vind ik heerlijk, omdat zij oordeelloos en met plezier en humor deze cursus geeft.

Olivier Olmer. Directeur Oxolutions BV

Bij het maken van mijn Karaktersymbool stuitte ik op een oud patroon waar ik vooral in mijn werk regelmatig mee geconfronteerd word. Door het schilderen van mijn symbool ontdekte ik waar dit vandaan komt. Het bijzondere van de methodiek van Het Karaktersymbool is dat allerlei gedachten en vooroordelen bewust worden. De integere werkwijze van Angelique maakt dat je diep kunt gaan. De eventuele lastige gevoelens die bovenkomen worden gerespecteerd. Haar aanpak is lichtvoetig maar niet lichtzinnig.

Nico Louter. Zelfstandig Consultant